I made this widget at MyFlashFetish.com.

 

 

 

 

     เครทส์เมอร์ (Ernest Kretschmer) เป็นจิตแพทย์และนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน เกิดปี ค.ศ. 1888  

ได้แบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น 4 ประเภทตามลักษณะทางร่างกาย (สรีระ) และนิสัยเขาเน้นว่า มนุษย์สามารถจำแนกลักษณะโดยถือเอาโครงร่างเป็นหลักและสรุปว่าบุคลิกภาพมี 4 แบบ ดังนี้คือ

 1.ประเภท Asthenic หรือ Leptosomic type ได้แก่พวกที่โครงร่างมีลักษณะผอมสูง ชะลูด ลีบเล็ก ท้องแฟบ แบบบาง ไหล่แคบ กระดูกใหญ่ ขาแขนยาว อกแฟบ กล้ามเนื้อน้อย ผิวไม่มีเลือดแฝด ร่างกายทุกส่วน หน้าอก คอ ขา ลำตัว ขาดลักษณะความหนาทึบ พวกนี้มีลักษณะนิสัยเงียบขรึม คิดมาก ค่อนข้างเก็บตัว มักมีใจคอผิดปกติได้ง่ายหากมีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจ

2 .ประเภท Pyknic type ได้แก่พวกที่มีโครงร่างลักษณะอ้วนเตี้ย, ท้องพลุ้ย, มีใบหน้ากลมและลำตัวกลมป้อมเตี้ย เป็นพวกที่ศีรษะเล็ก หน้าอก กระเพาะอาหารพัฒนาสมบูรณ์ยิ่งกว่าส่วนอื่นๆ ลำตัวสมบูรณ์ด้วยไขมัน ลำคอหนา ใบหน้าแบน แขนขาสั้น ใบหน้าเต็ม ไหล่กว้าง มีนิสัยปล่อยตัวตามสบาย เป็นแบบพวกแสดงตัว ชอบแสดงตัว อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย โกรธง่ายหายเร็วถ้ามีสิ่งล่อใจดีๆ ชอบอยู่เป็นกลุ่ม หัวเราะได้ทั้งวันไม่ชอบทำงานหนัก

3. ประเภท Athetotic or Athletic or Muscular type ได้แก่พวกร่างกายสมส่วนแบบนักกีฬา รูปร่างสันทัด เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง กล้ามเนื้องาม ช่วงขาช่วงแขนสมส่วน ร่างกายสูงพอเหมาะ อกผายไหล่ผึ่ง เป็นพวกมีพละกำลัง บางครั้งชอบก้าวร้าว มีลักษณะนิสัยใจคอเป็นแบบกลางๆ ทั่วไป รักกลุ่มรักเพื่อนฝูง

4. ประเภท Dysplastic type เป็นพวกไม่สมประกอบ ร่างกายบางส่วนผิดปกติธรรมดา หรือร่างกายผิดส่วน ค่อนข้างมีสติปัญญาต่ำ หรือมีปมด้อย พวกนี้มักมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเป็นปัญหา มีลักษณะรูปร่างปะปนผสมผสานจากทุกๆ แบบที่กล่าวมา ไม่สามารถจัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวแล้วได้ มีลักษณะนิสัยเกเร สับสน ไม่เข้าใจตน การรับรู้ตนไม่ดีนัก เครทส์เมอร์ ( Kretschmer ) ได้สรุปข้อสังเกตและการค้นคว้าของเขาไว้อีกประการหนึ่งว่า โครงสร้างของแต่ละคน ซึ่งอาจจะจัดจำแนกได้เป็นประเภทๆ ดังได้กล่าวแล้วนั้น ยังมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะอารมณ์แต่ละประเภทด้วย  

 

 

 

 

  ภาพจาก: en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/899667  

 

Comment

Comment:

Tweet